CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY AN CA

Chặng đường 10 năm hình thành và phát triển đã thể hiện dấu ấn gây dựng và chinh phục thử thách của Công ty TNHHH An Ca – Một đơn vị xuất phát điểm với vai trò thương mại dịch vụ trở thành công ty dẫn đầu trong Cung cấp thiết bị và Dịch vụ Nông nghiệp. Đó là hành trình “Tâm ngọc sáng – Rạng thành công” đưa Công ty vững bước phát triển, sẵn sàng cho tương lai, mang lại các giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Các chức năng nhiệm vụ chính của các bộ phận tại Công ty TNHH An Ca như sau:

Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên bao gồm các thành viên sáng lập của Công ty, là bộ phận quyết định cao nhất của Công ty TNHH An Ca. Hội đồng thành viên là nơi phát triển các chiến lược kinh doanh, lựa chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp với tiêu chí phát triển và tập trung vào những ngành nghề có lợi thế cạnh tranh lâu dài, khả năng tái đầu tư và luân chuyển vốn linh hoạt.

Giám đốc điều hành: Đồng thời là thành viên của Hội đồng quản trị, là người trực tiếp thực thi các chiến lược của Hội đồng thành viên bằng cách Lập chiến lược hoạt động cho công ty (hoạch định, chỉ đạo thực hiện và đánh giá chiến lược), thiết lập bộ máy quản lý, xây dựng văn hoá công ty, thực hiện các hoạt động tài chính (huy động, sử dụng, kiểm tra vốn) đảm bảo Công ty luôn hoạt động một cách tốt nhất và hướng đến chỉ số hiệu suất cao nhất của tổ chức.

Khối tổ chức, vận hành: Là bộ phận có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên và Giám đốc điều hành trong công tác hành chính, pháp lý, quản lý nhân sự;  quan hệ công chúng, xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao hình ảnh của Công ty; công tác mua sắm, bảo đảm các phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động của Công ty và công tác công nghệ thông tin.

Khối tài chính: Là bộ phận có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Công ty và tổ chức thực hiện các mặt công tác sau: hạch toán kế toán kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, các hoạt động thu, chi tài chính, lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của đơn vị; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính – kế toán.

Khối Nhân sự: Khối nhân sựchuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực cho các dự án hiện đang vận hành của công ty. Khối nhân sự còn chịu trách nhiệm trong việc thiết lập các đối tác chiến lược của các mặt hàng là nguyên liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, công nghiệp có danh tiếng trên thị trường.

Khối Kinh doanh & Xuất nhập khẩu: Là bộ phận chuyên trách cung cấp các giải pháp kỹ thuật hiện đại, hoàn chỉnh, chuyên sâu trong lĩnh vực thiết bị y tế, máy móc và hóa chất nông nghiệp. Với phương châm kinh doanh là cung cấp các sản phẩm có chất lượng và đặt chất lượng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bao gồm dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa cũng như đào tạo người sử dụng lên ưu tiên hàng đầu. Hiện nay Công ty TNHH An Ca tự hào là đối tác lâu năm của một số bệnh viện tuyến đầu và các công ty phân phối nông cụ hàng đầu trong cả nước.

Khối Nông lâm nghiệp: Đây chính là bộ phận được xây dựng dựa trên tâm huyết của Hội đồng thành viên, với mong muốn tạo ra sự phát triển bền vững cũng như mong muốn mang đến những giá trị khác biệt cho xã hội. An Ca đang tập trung sản xuất cà phê và bơ hữu cơ ở trang trại Hama, sản xuất phân hữu cơ vi sinh và các giải pháp bảo vệ thực vật, đào tạo giáo dục nông nghiệp bền vững cho cộng đồng. Công ty cung cấp dịch tư vấn chuyên nghiệp cho các đối tác nông nghiệp và lâm trường.

                                                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký tên, đóng dấu)

     HUỲNH VĂN TÀI