Nghành nghề kinh doanh

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 • Kinh doanh vật tư nông nghiệp, chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn phát triển nông nghiệp công nghệ cao
 • Cung cấp cây giống thiết bị nông nghiệp
 • Dụ lịch tri thức nông nghiệp
 • bán các sản phẩm nông nghiệp, hữu cơ tại farm
 • Chế biến các sản phẩm nông nghiệp

KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ

 • Kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị bệnh viện, thiết bị trường học y khoa.
 • Dịch vụ bảo hành bảo trì thiết bị y tế và thiết bị khoa học ký thuật cao.
 • Kinh doanh các loại hoá chất thí nghiệm, hoá chất các ngành công nghiệp, xử lý môi
 • trường (trừ các loại hoá chất nhà nước cấm).
 • Cung cấp dịch vụ và thiết bị công nghệ cao trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục,
 • tin học.
 • Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa, xuất nhập khẩu ủy thác.
 • Tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ y học và dịch vụ cho thuê thiết bị y tế.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *